Klacht Melden

Bent u niet tevreden over onze dienst, laat het ons weten.

Uw mening is belangrijk voor ons!

Heeft u een klacht? Meld het ons!

Juist door uw klacht te melden kunnen wij onze service aan u verbeteren. Ook klachten horen wij daarom graag. Meld uw klacht daarom bij uw apotheker. Wilt u uw klacht liever bij een onpartijdige partij melden en niet direct bij uw apotheker? Geen probleem. Maak dan gebruik van onze klachtenfunctionaris mevrouw Marit Sturm. Zij luistert naar uw verhaal en helpt u om het probleem op te lossen. U kunt haar mailen op: klachtenfunctionaris@samenwerkendeapotheken.nl

De hulp van de klachtenfunctionaris is gratis! Zij helpt u bij het oplossen van uw klacht. De klachtenfunctionaris is onpartijdig en bemiddelt tussen u en uw apotheek. Dit kan door het regelen van een afspraak, maar zij kan ook meegaan naar uw gesprek met uw apotheker.

Klachten over een factuur?

Gaat uw klacht over de rekening of over de kosten van de apotheekzorg? Dan hoort uw vraag thuis bij uw zorgverzekeraar. De contactgegevens staan vermeld op uw rekening of op het polisblad van uw zorgverzekering.

Medicijngebruik

Neem voor vragen over uw medicijnen contact op met uw apotheek.

Geschillencommissie

Lukt het niet om de klachten op te lossen met uw apotheker? En is ook bemiddeling met de klachtenfunctionaris niet geslaagd? Dan kunt u uw klacht indienen bij de Geschillencommissie Openbare Apotheken. Deze commissie doet een uitspraak over uw klacht.

  • Vindt de geschillencommissie uw klacht terecht? Dan wordt de klacht gegrond verklaard en moet herhaling worden voorkomen.
  • Heeft u schade opgelopen? Dan kunt u een schadevergoeding vragen. De geschillencommissie besluit of u hier recht op heeft.

De Geschillencommissie Openbare Apotheken is onafhankelijk en valt onder de Stichting Klachten & Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE).

Geschillencommissie Openbare Apotheken
Postbus 8018
5601 KA Eindhoven
T 088 02 29 181
E info@skge.nl
www.skge.nl

Kosten

Bemiddeling door de klachtenfunctionaris is geheel gratis. Gaat u naar de geschillencommissie? Daar zijn wel kosten aan verbonden. U vindt de tarieven op www.skge.nl.

KNMP T 070 37 37 373 (Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie)

Uw klacht melden

Via onderstaand formulier kunt u uw klacht aan ons melden. We nemen dan zo snel als mogelijk contact met u op. Omschrijf kort uw klacht, zodat wij u direct in contact kunnen brengen met een specialist.

Soort klacht